Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerde Can Suyunun Belirlenmesi

Çeşitli nehir kollarına kurulmuş ve kurulacak olan nehir tipi hidroelektrik santraller (Çambaşı HES – Solaklı Deresi – Trabzon; Kandil HES – Ceyhan Nehri – Kahramanmaraş; Feke 1 HES – Göksu Çayı – Adana) için nehirde bırakılması gereken can suyu farklı  yöntemlerle bulunarak karşılaştırılmıştır. Sonrasında, sürdürülebilir elektrik enerjisi üretimi için önerilerde bulunulmuştur.

Bahsi geçen çalışmalar ile ilgili uluslar arası indeksli ve hakemli dergilerde yapılan yayınlara aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

Environmental flow assessment for energy generation sustainability employing different hydraulic evaluation methods: Çambaşi hydropower plant case study in Turkey | SpringerLink

Environmental Flow Assessment Methods: A Case Study – ScienceDirect

Comparison of environmental flow assessment methods with a case study on a runoff river–type hydropower plant using hydrological methods | SpringerLink