Coriolis Tipi Yüksek Hassasiyetli Debimetre

Piyasa yaygın olarak kullanılan debimetreler genellikle hacimsel debi ölçüm esasına göre çalışmaktadır. Özellikle sıkıştırabilir akışkanların debi ölçümü esnasında ölçüm şartlarının değişimi akışkanın yoğunluğunda değişime sebep olmaktadır. Bu durum, kütlesel debinin hesaplanmasında hatalara sebep olmaktadır. Coriolis tipi debimetreler doğrudan kütlesel debi ölçümü yapabildikleri için bu tip durumlarda tercih edilmektedir.
Ülkemiz sanayisinde kullanılan Coriolis tipi debimetrelerin yerli üretimi yoktur. Bu durum hem ürün fiyatlarının yüksek olmasına hem de temin sürelerinin uzamasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, yedek parça temini ve satış sonrası hizmet alımı da zorlaşmaktadır.
Pototip üretiminin yapılarak ürünün seri üretime hazır hale getirilmesi ve Know-how’ının yerlileştirilmesi ile:
• Ürün fiyatlarının düşmesi
• Ürün temin sürelerinin kısalması
• Yedek parça temininin hızlanması
• Satış sonrası hizmet alımının kolaylaşması
sağlanacaktır.